Δήμος Πύλου-Νέστορος: Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο μέχρι 17 Σεπτεμβρίου

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι δεν έτυχαν της υπαγωγής σε προγενέστερες συναφείς ευεργετικές διατάξεις και στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ.

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμοΝ.4611/2019ορίζονται:

 

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (έως 17-09-2019).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να εντάσσονται στη ρύθμιση,στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια Τμήματα  Εσόδων και Ταμείου του Δήμου Πύλου – Νέστορος , τηλέφωνα επικοινωνίας  2723022221  και 2723360239  Κος Σαρδέλης Θεόδωρος και κος Μαρκαναστασάκης  Αντώνιος και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

 

Δημοτικό Κατάστημα Νέστορος  τηλέφωνο επικοινωνίας  2763029749  κος Παναγόπουλος Βασίλειος.

 

Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης  τηλέφωνο επικοινωνίας  2725022221  κος Μπίζος Νικόλαος.

 

Δημοτικό Κατάστημα Μεθώνης  τηλέφωνο επικοινωνίας  2723031609  κος Μαρκαναστασάκης  Αντώνιος.

 

Δημοτικό Κατάστημα Χιλιοχωρίων  τηλέφωνο επικοινωνίας  2723051318  κος Δεμπεγιώτης Χρήστος.

 

Δημοτικό Κατάστημα Παπαφλέσσα  τηλέφωνο επικοινωνίας  2722084095  κα Φράγκου Λευκοθέα.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia