Δήμος Δυτικής Μάνης

Ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης σε συ­νερ­γα­σί­α με το Ί­δρυ­μα Νε­ο­λαί­ας και Δια Βί­ου Μά­θη­σης, θα υ­λο­ποι­ή­σει το Έρ­γο «Εκ­παί­δευ­ση των με­τα­να­στών στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, την ελ­λη­νι­κή ι­στο­ρί­α και τον ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­σμό – Ο­ΔΥΣ­ΣΕ­ΑΣ Α­Π7», το ο­ποί­ο α­πευ­θύ­νε­ται σε Πο­λί­τες της…
Σελίδα 2 από 2

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia