Accessibility Tools

Τα εκλογικά κέντρα της Π.Ε. Λακωνίας για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 43 του Ν.4804/2021»Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ90/τ.Α΄/2021) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.131 Α//27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», ως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α/15-03-2012) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών», ως ισχύουν. 5. Tην αριθμ.74715/εγκ.987/11-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ3546ΜΤΛ6-ΦΛ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 6. Τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές συνθήκες στην περιφέρεια του Νομού Λακωνίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας κάθε Δήμου του Νομού Λακωνίας, στα οποία θα ψηφίσουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς και οι Κοινοτικοί εκλογείς ως κατωτέρω:

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia