Ιουλίου 07, 2020

Συντήρηση της επαρχιακής οδού 5 Σπάρτη –Χρυσαφά - Αγριάνοι

Οδικά έργα - φωτό αρχείου Οδικά έργα - φωτό αρχείου

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 5 ΣΠΑΡΤΗ –ΧΡΥΣΑΦΑ-ΑΓΡΙΑΝΟΙ» Προϋπολογισμού: 161.290,32 €.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 5 ΣΠΑΡΤΗ –ΧΡΥΣΑΦΑ - ΑΓΡΙΑΝΟΙ

Προϋπολογισμού: 161.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α.),

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών Δευτέρα 10/8/2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/8/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia