10 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Λακωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών ως εξής:

102 Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης Δ. Σπάρτης, Ν. Λακωνίας *ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόλησης 5 ωρών και 30 λεπτών) 7 103 Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων Μολάοι, Δ. Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας *ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (5ωρη απασχόληση) 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100-Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/08/2019-09/09/2019 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

diorismos.gr

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia