Ιανουαρίου 24, 2021

Εικοσι Εξι (26) θέσεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους της Κορινθίας για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Σύμφωνα με την προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, προκηρύσσονται (26) θέσεις μόνιμου προσωπικού των κάτωθι κλάδων, με σκοπό την στελέχωση της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων της Κορινθίας.

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι
οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και
βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και
δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ/ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ (1) (2) (3)

638 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105   1 ΘΕΣΗ 

639 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105   1 ΘΕΣΗ 

925 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 204 016, 017   3 ΘΕΣΕΙΣ 

926 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 204 016, 017   1 ΘΕΣΗ

927 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας) 204 016, 017 07 1 ΘΕΣΗ 

1084 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 205 019, 020   2 ΘΕΣΕΙΣ  

1135 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας) 205 019, 020 07 1 ΘΕΣΗ 

1281 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 301 023   3 ΘΕΣΕΙΣ  

1282 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 301 023   1 ΘΕΣΗ 

1346 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 301 023   2 ΘΕΣΕΙΣ  

1668 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 401, 402, 403, 404   4 ΘΕΣΕΙΣ  

1669 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 401, 402, 403, 404   1 ΘΕΣΗ 

1670 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 401, 402, 403, 404   4 ΘΕΣΕΙΣ 

1671 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας) 401, 402, 403, 404 07 1 ΘΕΣΗ 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις θέσεις

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia