ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη
συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου τους,
ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2024,
σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 Ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως ισχύει και την κείμενη
νομολογία, να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης
που αιτείται ο Σύλλογος.
2. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι
τροποποιήσεις του
3. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
4. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
5. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
6. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2023, έσοδαέξοδα αναλυτικά)
7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2023, με θέμα
αναλυτική κατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)
8. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
9. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2023
10. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024
11. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών (κατά περίπτωση) δραστηριοτήτων –
εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2024, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα
δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση
12. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η
οποία θα περιλαμβάνει:
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των
μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα
Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης,
άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο
Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των
προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.
13. Βεβαιώσεις: α) κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του άρθρου 8 του
Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και β) εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων
του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) (μόνο για τους αθλητικούς Συλλόγους)
14. Aντίγραφο αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή –
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι
επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων
Φορέων του Προγράμματος «Διαύγεια» (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των
δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο
83 του ν. 4727/2020.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000,00 €
Αντίγραφο από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων των επιχορηγήσεων που έλαβε
το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και αντίγραφο των
αντίστοιχων δαπανών. Το τελευταίο θα συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά εάν
αφορά επιχορήγηση του Δήμου. (Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, άρθ. 10Β του
Ν. 3861/2010 – άρθ. 16 του Ν. 4305/2014 ΦΕΚ237/Α). Η υποχρέωση ισχύει και για
επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών εάν τα αντίγραφα δεν έχουν κατατεθεί σε
προηγούμενη οικονομική χρήση.
Επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση δεν αφορά κάλυψη λειτουργικών δαπανών
και παγίων εξόδων των Συλλόγων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν
ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο μέχρι και την 7
η
Ιουνίου
2024, ημέρα Παρασκευή.
Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων: κ. Γιάννης Μαυροειδής
– Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ντόντος (τηλ.
2744360135)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

LIVE | ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 23/06/2024

ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 23/06/2024  https://www.youtube.com/live/pkn-lFx8L9g

Πήρε 10 με τόνο!!! το 10ο Τουρνουά Πολεμικών Τεχνών του Α.Π.Σ. «Αετοί Γορτυνίας» με 220 αθλητές από όλη την Ελλάδα!!!

220 αθλητές σωματείων από όλη την Ελλάδα καταχειροκροτήθηκαν από εκατοντάδες θεατές στο 10ο Τουρνουά Πολεμικών Τεχνών που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΕΤΟΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» υπό την αιγίδα και την χρηματοδότηση του Δήμου Γορτυνίας, στο ανακαινισμένο Θέατρο Δημητσάνας «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», το Σάββατο 22 Ιουνίου.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας

23ος αγώνας δρόμου “Στα χνάρια του Απόστολου Παύλου” Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Σας περιμένουμε στο Αρχαίο λιμάνι Κεχρεών να τρέξετε ή να περπατήσετε την διαδρομή που έκανε ο Απόστολος Παύλος μέχρι την Αρχαία Κόρινθο. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων. Αιτήσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο. https://runningnews.gr/mitem.php?id=60968 The post 23ος αγώνας δρόμου “Στα χνάρια του Απόστολου Παύλου” Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 appeared first on .

LIVE | ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN

ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 22/06/2024 Στον χάρτη του πανελληνίου πρωταθλήματος...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο