Ιανουαρίου 18, 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου | Λουτράκι, 26 Νοεμβρίου 2018

Νοεμβρίου 22, 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Περαχώρας, την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ, και σας καλεί όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων - Περαχώρας (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως), για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων.

1.Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)». Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης.       

2.Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες». 

3.Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου.

4.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 107/2018  & 214/2018 Α..Δ.Σ.

5.Επικαιροποίηση των υπ' αριθμ. 169/2005 & 414/2005 Α.Δ.Σ., περί δωρεάς στο Υπουργείο Πολιτισμού έκτασης για την κατασκευή του Μουσείου Περαχώρας.

6.Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων  για το έτος 2019 και εφεξής . Ανάκληση της υπ' αριθμ. 311/2018 Α.Δ.Σ.

7.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2019 κι εφεξής.

8.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2019 κι εφεξής

9.Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.       

10.Υποβολή ή μη φακέλων υποψηφιότητας τριών ακτών του Δήμου μας στο Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" έτους 2019. Δέσμευση εγγραφής πίστωσης

11.Γνωμοδότηση για μετατροπή & ίδρυση εργαστηρίων στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορινθίας για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών καταστημάτων (από 20/9/2018 έως 20/10/2018).

13.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Εξειδίκευση πίστωσης.

15.Έγκριση μετακινήσεων Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Δεκεμβρίου 2018). Εξειδίκευση πίστωσης.                     

Κοινοποίηση:                                                      

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του Δήμου

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                    

ΚΟΦΙΝΑΣ Ηλίας

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia