Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Στη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων (Α.Σ.Α) του Δήμου Αν. Μάνης, με κινητή μονάδα, η οποία θα διαθέτει και σύστημα κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων. Η κινητή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο που διαθέτει τις…
Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολη» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 91.417,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του…
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού από το Δήμο Τρίπολης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδοιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλάισιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ομάδας τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου της δράσης: «Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο» στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Ο Κορινθιακός Κόλπος» του ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ).
Ανάθεση για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (ΦΕΚ 497/7-7-93/Β, ΦΕΚ 535/7-7-94,ΦΕΚ 320/19-3-02/Β) για τους υπαλλήλους της Π.Ε.Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, και για τα παρακάτω είδη :

logofootermedia