Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων για τρία χρόνια στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Αν. Μάνης» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες τιμές μονάδος (χωρίς δεκαδικά) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.304,48 ευρώ,…
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διοργανώνει τον 1o Διαγωνισμό "ΙΤ4Gov" με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές…
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής αναδόχου την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Χώρος αθλοπαιδιών και αναψυχής στην Πλάκα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας»
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης».
Απευθείας ανάθεση μέσω συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Επίπλων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λεωνιδίου.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή με τη μέθοδο του leasing και με σύμβαση διάρκειας πέντε ετών.
Στη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

logofootermedia