Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης στο Δήμο Τρίπολης

Ιανουαρίου 18, 2016
Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες τιμές μονάδος (χωρίς δεκαδικά) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.304,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τελευταία τροποποίηση στις 18 Ιανουαρίου 2016 %15:%Ιαν

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia