Αγροτικά νέα

Αυτή την εποχή άρχισε να κάνει την εμφάνισή της στην αγορά η πατάτα της Μεσσηνίας. Η παραγωγή παρουσιάζει μεγάλη μείωση και προβλήματα στις στρεμματικές αποδόσεις λόγω των δυσμενών φετινών καιρικών συνθηκών. 
Ενημέρωση για τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων, για θέματα πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Επίσπευση της αποτίμησης των ζημιών λόγω των φυσικών καταστροφών, προκειμένου η Κυβέρνηση να λάβει προκαταβολικά το 10% της Κοινοτικής υποστήριξης που προβλέπεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για το έτος 2015 με υποβολή των αιτήσεων τους μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015 (αίτηση ΟΣΔΕ μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών), μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές οίνου προς τη Γερμανία παρουσίασαν το 2014 μείωση (-15%) σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ. Αξιοπερίεργο είναι ότι θεαματική αύξηση (106,7%) παρουσίασαν οι ελληνικές…
Παράνομες φυτεύσεις είναι οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες χωρίς να έχουν αντίστοιχο δικαίωμα Φύτευσης πριν η μετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται και οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να τις εκριζώσουν με ιδία δαπάνη.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας από 17 έως 19 Απριλίου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας πολιτικής του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλοντος & Ενέργειας με τους εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στις τελευταίες πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν άμεσα οι αναγγελίες των ζημιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και οι εκτιμήσεις στις πληγείσες περιοχές προκειμένου έγκαιρα να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Σε συ­νέ­χεια της ε­πί­ση­μης α­να­κοί­νω­σης της κυ­βέρ­νη­σης της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας σχε­τι­κά με την ο­λι­κή α­πα­γό­ρευ­ση ει­σα­γω­γής προ­ϊ­όν­των τρο­φί­μων που προ­έρ­χον­ται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, τις Η­ΠΑ, τον Κα­να­δά, την Αυ­στρα­λί­α και τη Νορ­βη­γί­α, το Ελ­λη­νο­ρω­σι­κό Εμ­πο­ρι­κό Ε­πι­με­λη­τή­ριο ε­νη­με­ρώ­νει τους Έλ­λη­νες…

logofootermedia