ΕΛΓΑ | Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για όσες καλλιέργειες επλήγησαν σε προανθικό στάδιο από τους παγετούς

Ιουνίου 08, 2021
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αριθμ. 44/31-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., από Δευτέρα 07/06/2021 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για όσες καλλιέργειες επλήγησαν σε προανθικό στάδιο από τους παγετούς 23/03/2021 και 10/04/2021 και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά τις καλλιέργειες μήλων, όψιμων κερασιών και βύσσινων, όπου η ζημιά οφείλεται στους ανωτέρω παγετούς, υπερβαίνει το 30% της αναμενόμενης παραγωγής κατά αγροτεμάχιο και είναι ασφαλισμένες στον ΕΛ.Γ.Α.

Τα τέλη εκτίμησης θα καταβληθούν κανονικά.

Παραγωγοί που εκ παραδρομής είχαν δηλώσει ζημιά σε αγροτεμάχια που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά σε προηγούμενες αναγγελίες, δεν θα προχωρήσουν σε εκ νέου καταβολή τελών, αλλά είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε νέα δήλωση ζημιάς.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς λήγει με την πάροδο της 21/06/2021.

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia