Αγορά εργασίας

Πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την άμεση πρόσληψη 1.000 αναπληρωτών καθηγητών προβλέπονται σε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.
Η εταιρεία Σπυρόπουλος Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε - Ψυκτικές Εφαργογές - που έχει έδρα στην Τρίπολη Αρκαδίας, ζητά κοπέλα, ως υπάλληλο γραφείου, για γραμματειακή υποστήριξη και επικοινωνία με πελάτες της επιχείρησης. Η θέση καλύφθηκε.
Ανακοίνωση του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων: Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα…
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 149 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου.
Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 22 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια».
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται 123 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2018-2019. 
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, έως και την Πέμπτη 25-10-2018, για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στον Δήμο Ανατολικής Μάνης.
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Χασάπη με έδρα την Τεγέα Αρκαδίας αναζητά κοπέλα από 25 έως 40 ετών για άμεση πρόσληψη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ο όμιλος.
Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 ορίζεται από 07/10/2018 έως 26/10/2018.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 153506/Ε1/17.09.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1134 τ. Γ΄ στις 8.10.2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΘ4653ΠΣ-ΝΜ3) διορίζονται συμπληρωματικά, σε θέσεις μονίμων, 10 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια…

logofootermedia