Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πίνακες κατάταξης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Πίνακες κατάταξης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης

ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 104

Πίνακας Κατάταξης Εστίασης ΥΕ (104)

Πίνακας Απορριπτέων Εστίασης ΥΕ (104)

ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 103

Πίνακας Κατάταξης Εστίασης ΥΕ (103)

Πινακας Απορριπτέων Εστίασης ΥΕ (103)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (102)

Πίνακας Κατάταξης ΔΕ Μαγείρων (102)

Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ Μαγείρων (102)