Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Μεταπτυχιακές Σπουδές 2015-2016

Μαΐου 07, 2015

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Διακυβέρνηση
 2. Δημόσιες Πολιτικές

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

 

2. «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου)

Συνοπτική Περιγραφή

Σε μια ιστορική και ενδιαφέρουσα περίοδο τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου Κύπρου ένωσαν δυνάμεις. Η εξωστρέφεια, η συνέργεια και η επένδυση στη γνώση είναι η απάντηση στη κρίση και το πέρασμα στην ανάπτυξη. Είναι μια πρωτοποριακή συνεργασία, η πρώτη στο είδος της.

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
 2. Διεθνής Ασφάλεια
 3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

 

3. «Μεσογειακές Σπουδές» (Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα)

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνώνσχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και των πολιτισμικών σπουδών) των σπουδών περιοχής στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Διεθνής Συνεργασία

Το ΠΜΣ Μεσογειακές πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος),  και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα.

Υποψήφιοι

Στο κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

 1. από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και
 2. από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

4. «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων« [Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics]

Συνοπτική Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα αφορά τις παγκόσμιες πολιτικές προκλήσεις (Global Risks, Political Risks) και τη μελέτη τους με Συστήματα Αναλύσεων (Analytics) που είναι η αιχμή της τεχνολογίας πληροφορικής και της λήψης αποφάσεων. Απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον, και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται ότι θα προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών ή θετικών επιστημών και περιλαμβάνουν οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών με διεθνή προσανατολισμό, ή επαγγελματίες τεχνολογικής κατεύθυνσης με πολιτικό ή και διεθνή προσανατολισμό στη δραστηριότητά τους. Όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα έχουν τεκμηριωμένη επάρκεια στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και άριστη, πιστοποιημένη, γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων».

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Τελευταία τροποποίηση στις 7 Μαΐου 2015 %12:%Μαϊ

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 04 Δεκ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 5

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222528

 • 04 Δεκ

  ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τρικούπη Χαριλάου & Ικονίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752027160

 • 04 Δεκ

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φραντζή Αμβροσίου 6

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721092255

 • 04 Δεκ

  ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 23

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741022515

 • 04 Δεκ

  ΣΑΧΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 123

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021950

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia