«Η μετριότητα αρνείται πάντα να θαυμάσει και συχνά να εγκρίνει» | γράφει ο Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Φεβρουαρίου 16, 2021
Είναι γνωστή η ταυτοτική σχέση του πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρου Τατούλη και της παράταξης της «Νέας Πελοποννήσου» με τo πολύμορφο τοπίο του πολιτισμού. Είτε αυτά αφορούν ανασκαφές, μελέτες, προβολές, αξιοποιήσεις των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, είτε σχεδιασμούς, είτε έργα αρχαιολογικού τοπίου, πολιτισμού και δράσεις μαζί με τους πολίτες.

«Η μετριότητα αρνείται πάντα να θαυμάσει και συχνά να εγκρίνει» Joseph De Maistre, φιλόσοφος

Και αυτό γινόταν μέσω μιας Στρατηγικής και αντίστοιχων πολιτικών για την πραγμάτωση αυτού που είναι Πολιτισμός, δηλαδή την πραγμάτωση της συλλογικής ψυχής της κοινωνίας, καθόσον Ψυχή και Πολιτισμός συνδέονται άμεσα. Πάνω σε αυτή την πολιτική θεωρείται αυτονόητη η διασύνδεση του Πολιτισμού με το Ήθος. Ήθος που πρέπει να είναι γνήσιο και ανθεκτικό, ως πηγαία ανάβλυση παρουσίας και τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων του Πολιτισμού, μια και ο Πολιτισμός είναι η καθημερινή συμπεριφορά.

Αυτή είναι η τεράστια διαφορά ποιοτική, ηθική ακόμα και ποσοτική με τη νέα αρχή του νέου περιφερειάρχη κ.Νίκα. Διαφορά η οποία αυξάνεται έτσι περισσότερο από μια ηθελημένη και επί τούτου συμπεριφορά του κ.Νίκα, που δεν τολμάει να πει ότι τα έργα που εκτελούνται τώρα είναι έργα τα οποία είχαν ενταχθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη. Εντάσσεται αυτή η μίζερη, κομπλεξική και ανόητη συμπεριφορά του ιδίου, στον κύριο στόχο του, που είναι η απόρριψη και ο μηδενισμός όλου του σπουδαίου έργου του Τατούλη και της παράταξης του, κλείνοντας τους δρόμους στις προοπτικές και σταματώντας τα σύμβολα που άνοιξε, κατά τρόπο πρωτοποριακό και ιδιαίτερα πολιτικό και αντιστασιακό, στη δύσκολη εποχή των μνημονίων.

Και ως «πονηρούλης», για να καλύψει την ανυπαρξία του, κρύβει στα δελτία τύπου που εκδίδει τις ημερομηνίες ένταξης των έργων. Έτσι τα έργα τα οποία εκτελούνται σήμερα στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού Π=20.871819,71€ που είναι τμήμα μεγαλύτερου προϋπολογισμού περίπου 70.000.000€, έχουν όλα ενταχθεί επί θητείας του Πέτρου Τατούλη και φέρουν την υπογραφή του. Όπως φέρει την υπογραφή του το τελευταίο έργο που ανακοίνωσε ο κ. Νίκας για την ενότητα της Κορινθίας, με τίτλο «Κτηριολογική και Ηλεκτρομηχανολογική Αναβάθμιση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου», με ημερομηνία ένταξης 15 Μαΐου 2019 και προϋπολογισμό Π=1.270.000€.

Παρά τις πομφόλυγές που εκτόξευσε ο κ.Νίκας, τον Νοέμβριο του 2019, μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Μενδώνη, δεν έχουμε δει κανένα έργο του κ.Νίκα που να χειρίσθηκε ο ίδιος. Και αυτά ακόμα που πρόκειται να ενταχθούν έχουν ωριμάσει μελετητικά από την Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη. Ο κάτωθι πίνακας αφορά μερικά έργα στη Κορινθία ενταγμένα από τον κ. Τατούλη, μέρος  περισσοτέρων με προϋπολογισμό περίπου 8.000.000€.

MIS

Έργο

Δικαιούχος

Ημερομηνία Ένταξης

Προϋπολογισμός

5037883

«ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15/05/2019

1.270.000,00 €

5036165

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣH ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ »

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10/07/2019

719.800,00 €

5034532

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ »

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10/07/2019

3.010.300,00 €

5035562

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

10/07/2019

420.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.420.100,00 €

Οι εντάξεις των έργων, που έγιναν, ήταν η κατάληξη μιας μακράς και επίπονης πορείας, ενός δύσκολου αγώνα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, που απαιτούσε γνώση, μεράκι, επιμονή, υπομονή, σεβασμό και αγάπη στα μνημεία και συνεχή εργασία.

04papf

Η ένταξη ενός έργου είναι το αρχικό και σημαντικότερο βήμα για την υλοποίηση του. Μετά από αυτήν, τα υπόλοιπα είναι διαδικασίες που τρέχουν γραφειοκρατικά.

Στο Ήθος, ως συστατικό στοιχείο του Πολιτισμού, εντάσσεται η αντίληψη και η πίστη περί συνέχειας της Διοίκησης και η συνεργασία όλων στο δρόμο των θετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της προηγούμενης Αρχής, δημιουργώντας ένα κατάλληλο πολιτισμικό περιβάλλον για πρόοδο και ανάπτυξη. Κορυφαία έκφραση του Πολιτισμού είναι η Πολιτική με υψηλότερη διατύπωση τη Δημοκρατία, η οποία πρέπει να εκφράζεται συνεχώς στην καθημερινή συμπεριφορά.

Αντί αυτού, έχουμε μια συνειδητή πράξη αποσιώπησης των έργων της προηγούμενης Αρχής, σε πλαίσιο απαξίωσης αυτών, με ταυτόχρονη εκπομπή μιζέριας και αμνησίας στην κοινωνία, με αποτέλεσμα τη στέρηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και τη δημιουργία  συνεχούς χάσματος μεταξύ του κ. Νίκα και των πολιτών. Χάσμα που καθημερινά διευρύνεται, παρά την καταιγιστική προπαγάνδα και ψέματα με τα οποία βομβαρδίζεται η κοινωνία.

02papaf

Συγχρόνως, αποτελεί εκ μέρος του μία μέθοδο άρνησης του παρελθόντος και των ανθρώπων που το καθόρισαν, με μεγάλη επιτυχία και απόρριψη των ιστορικών φορτίων των προηγουμένων ετών.

Και αυτό το κλίμα που εκφράζεται από την κορυφή, από τον κ.Νίκα, με έρποντα και δόλιο τρόπο, φθάνει και χαμηλότερα (διοικητικά) και δυστυχώς υιοθετείται επιπόλαια και άκριτα από μερικούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τους θεσμούς.

Είναι μια μορφή υποταγής και υπακοής στις επιθυμίες της προσωρινής εξουσίας, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται «Ραγιαδισμός».

01papaf

Είναι δε ακόμα πιο θλιβερό ότι αυτό γίνεται από μερικούς που έχουν αντικείμενο την κατανόηση του παρελθόντος, τη γνώση της ιστορικής διαδρομής των έργων των ανθρώπων, τις δράσεις για να μην παραχωρήσει η Μνήμη τη θέση της στη Λήθη.

Είναι άνθρωποι που προσφέρουν όχι Πολιτισμό, αλλά «αντικατοπτρισμό του πολιτισμού» και τον πολιτισμό της υποκρισίας.

06papaf

Οι πολιτικές αποδόμησης του πολιτισμού, μέσω της απαξίωσης του συνολικού έργου του κ. Τατούλη, εντάσσεται στη Στρατηγική του κ.Νίκα της υποβάθμισης των πάντων, έτσι ώστε όλα να κατέλθουν στο επίπεδο και στα μέτρα τα δικά του, εκεί όπου επικρατεί η παρακμή, η ανεπάρκεια και το ψέμα και αποκρύπτεται τεχνηέντως η αλήθεια.

Οι πολιτικές αυτές και οι αντίστοιχες συμπεριφορές, μας βρίσκουν αντίθετους και συνεχώς πολέμιους, γιατί για εμάς η επιβίωση του τοπικού πολιτισμού είναι προυπόθεση επιβίωσης του εθνικού πολιτισμού, επιβίωση της ύπαρξης μας και ταυτότητας, σταθερή αξία προόδου και ανάπτυξης.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομόλογος Ε.Κ.Π.Α.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 05 Δεκ

  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πλ. Αγίου Βασιλείου 39 & Ουάσιγκτον 1

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222348

 • 05 Δεκ

  ΠΑΠΑΔΟΛΙΑ  ΠΟΛΥΤΙΜΗ

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλ. Κωνσταντίνου 54

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731028823

 • 05 Δεκ

  ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Παπανδρέου Γεωργίου 45

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741076210

 • 05 Δεκ

  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Παγώνη Χρύσανθου 11

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721022772

 • 05 Δεκ

  ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Σιδηράς Μεραρχίας & Ναυαρίνου

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752027893

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia