Στο Ναύπλιο η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (video)

Νοεμβρίου 07, 2019
Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας βρέθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο στα πλαισια εκδρομής στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.


Με 100 άτομα και συνοδεία αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος επισκέφθηκαν και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου όπου τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της Π.Υ. Ναυπλίου  Πυραγός Βασίλης Αλεξόπουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπλιέων Σταύρος  Γαβρήλος.
Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.
Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Ανθυποπυραγών εστιάζει :
-στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
-στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
-στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
-στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, όπου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, αίθουσα μελέτης σπουδαστών, αίθουσα εργασιών, αίθουσα πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και χώροι άσκησης και πυροσβεστικών ασκήσεων. Για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις των Βιλίων. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους Αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση επιπρόσθετα οι πρωτοετείς σπουδαστές διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σωματος.
Εισαγωγή και Φοίτηση

Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών. Η θέση του σε πλήρη εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ­φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α';;;;188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως ισχύουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δυνατότητα εισαγωγής δίδεται σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α';;;144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξη των δοκίμων. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 ( Α΄302).
Η προκηρύξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia