• 08 Δεκ

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΒΕΜΜΟΥ Μ.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πατρ. Γρηγορίου Ε 9 & Νεομάρτυρος

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710237773

 • 08 Δεκ

  ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Άργους 27

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022523

 • 08 Δεκ

  ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΣΠΑΡΤΗ | Κλεομβρότου 13

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731081271

 • 08 Δεκ

  ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Πλάτωνος 12

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721083567

 • 08 Δεκ

  ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αδειμάντου 37

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.) τηλ.: 2741040691

Οδηγίες για την Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Αυγούστου 04, 2016
Οδηγίες για την Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368/16 (ΚΥΑ Α3 (γ)ΓΠΟΙΚ 25132/4-4-2016 ΦΕΚ 908/4-4-2016Τ.Β.),δεν κατατίθενται πλέον νέες αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων. Όλοι οι ανασφάλιστοι έχουν τώρα πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μόνο με το ΑΜΚΑ τους.
Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία.
 
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή(δηλαδή έχουν 0% συμμετοχή):
 
1.Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως τα 2400 € για ένα άτομο, τα 3600 € για ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2.Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ.
3.Ανήλικοι ως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία, ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.
4.Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές.
5.Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων.
6.Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
7.Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους.
8. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323,323Α,349,351 ΚΑΙ 351Α του Ποινικού Κώδικα και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010.   
9.Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια). 
10.Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
11.Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους(με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
12.Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογένειών τους(με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι, για τις κατηγορίες 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, για να αποκτήσουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να περάσουν μία διαδικασία ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου, στην διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας των αιτούντων και εφόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας (για τις περιπτώσεις 9,10,11 και 12).
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, ο γενικός πληθυσμός οικονομικά αδύναμων πολιτών καθώς και τα άτομα που έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί της επιβληθείσας συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
 
Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Τρίπολης-Λαγοπάτη 45 στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ισόγειο)και να υποβάλλουν αίτηση στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. 
 
Απαιτούνται ταυτότητα/διαβατήριο, νόμιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, οποιοδήποτε αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ και άλλα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:τηλ. Επικοινωνίας: 2713610437
                                                               ή 2713600418
 
 ΔΕΙΤΕ
 
 
 

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia