Καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση δικαιολογητικών (επισκευή ζημιών και αντικατάσταση οικοσυσκευής σε Ά κατοικία)

Αυγούστου 01, 2016
Καταληκτική ημερομηνία μέχρι 12/08/2016 για την προσκόμιση δικαιολογητικών (επισκευή ζημιών και αντικατάσταση οικοσυσκευής σε Ά κατοικία)

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 25/06/2016 για απλές επισκευαστικές εργασίες και για την αντικατάσταση της οικοσυσκευής ( ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29.08.01(ΦΕΚ1185/Β/01 παρ.12 εδ.3ο) στην Α΄κατοικία τους,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 12/08/2016.

Κατάθεση δικαιολογητικών :

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (2Ος Όροφος)

Πρόνοια (Ισόγειο)

Εργάσιμες ημέρες και ώρες.

* Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν στην ανωτέρω ημερομηνία τα δικαιολογητικά, η αίτησή σας δεν αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αντίληψης για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(6 )
1. Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 2015 ð ð ð
2. Ε1 Φορολογικού Έτους 2015 ð ð ð
3. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ð ð ð
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ð ð Χ

5. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%- 50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1 και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

ð ð  
6. Μισθωτήριο Συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ ð ð  
7.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ð ð  

                                                                        Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

                                                                        Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και

                                                                                          Πολιτισμού

                                                                            Καραλέκα Παναγιώτα-Μαρία

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia