Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 28/06/2022

Ιουνίου 28, 2022
Σήμερα Τρίτη  28η Ιουνίου 2022 και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Λιθοβουνίων στον "Αγροτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθοβουνίων" την Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022».
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του προαύλιου χώρου και του χώρου της κουζίνας του Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης από το Σωματείο Σιλιμνιωτών "Η Αγία Κυριακή" στις 16.07.2022»
 3. Παράταση παραχώρησης χρήσης χώρων εντός του δημοτικού ακινήτου “πρώην Δημαρχείο” Κοινότητας Ασέας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 4. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
 1. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 329/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021 (συμπληρωματική κατανομή)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Εκτός Μητροπολιτικών Δήμων)».
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία γεωργικής γης και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Δήμο Τρίπολης» στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 6. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)»
 7. Τροποποίηση της αρ. 403/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Τρίπολης
 8. Ανάκληση της αρ. 393/2022 Α.Ο.Ε. και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οδών Γεωργίου Α΄και Εθνομαρτύρων στην Κοινότητα Τρίπολης» Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 9. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του Κοινοτικού Μεγάρου της Κοινότητας Νεστάνης
 10. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου : Αγροτεμάχιο στη θέση “Περπατάρη” ή “Τουρκοδένδρι” Κοινότητας Τζίβα στην “ΤΡΙΠΟΛΙCΑ 1821 Ενεργειακή Κοινότητα Π.Ε.”» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 11. «Απευθείας εκμίσθωση ή όχι του δημοτικού ακινήτου «Πλατεία της Κοινότητας Σιμιάδων» για την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης, επ’ αφορμής της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022».
 12. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Δάρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δάρα "ΕΘΝΟΣΝΤΑΡΑ" στις 15 και 16 Αυγούστου 2022».
 13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Γαρέας στον "Πολιτιστικό Σύλλογο Γαρέας " την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022»
 14. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 15. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
 1. Ρύθμιση δόσεων οφειλών Κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Τεγέας
 2. “Απόφαση για την πρόταση-ανάγκη μετονομασίας της οδού «Δολιανών» σε οδό «Όθωνα Τσαμπλάκου»”.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡOTOIXOY ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΛΙΜΕΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΜΙΑΔΕΣ".
 4. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 5. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 6. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 7. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 8. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 9. «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 140/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΩΑΜΖΩΗΡ-Γ5Β) που αφορά στην Εκμίσθωση έκτασης στη θέση «Ασπροβούνι» στην Κοινότητα Μάναρη του Δήμου Τρίπολης»
 10. «Απευθείας Εκμίσθωση αίθουσας δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σιλίμνης»(Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 11. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης από Βέλγους προσκόπους από 01/07/2022 έως και 12/07/2022».
 12. Ημέρα τιμής και μνήμης Δωρητών – Ευεργετών του Δήμου Τρίπολης
 13. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 15. Χορήγηση αδείας μελέτης ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» για το Ψηφιακό αρχείο του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου
 16. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρίπολη- Βυτίνα- Λαγκάδια –Αρχαία Ολυμπία
 17. Ρύθμιση ωρών και ημερών εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται στο «Σπήλαιο Κάψια»
 18. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του σπηλαίου Κάψια
 19. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 326/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης "Κανονισμός Λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης -ΚΔΑΠ" του Δήμου Τρίπολης και της εναρμόνισης των Κανονισμών λειτουργίας όλων των δομών ΚΔΑΠ του Δήμου μας, (μετά και την συγχώνευση αυτών της ΚΕΔΗΤ στον Δήμο, ΦΕΚ 644/Β/15.2.2021) ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ.31252 2-06-2021, και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13. 

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 26 Νοε

  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Ουάσινγκτον 62

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710224114

 • 26 Νοε

  ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑ ΕΕ 

  ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Μεγάλου Αλεξάνδρου 6

  08:00-08:00 (Επ.), τηλ.: 2752022233

 • 26 Νοε

  ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 71

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731026474

 • 26 Νοε

  ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α. - ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΥ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αποστόλου Παύλου 46

  08:00 -1 4:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741026680

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia