Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 27-6-2022 έως και 26-9-2022, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας τον Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α) Εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.

β) Δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις Θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον Β' κατηγορίας.

γ) Ενός (1) χειριστή Μηχανημάτων έργων, φορτωτή - εκσκαφέα (τσάπας) ειδικότητας 1.3, ομάδας Α' και ελλείψει ομάδας Β'

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia