Συνεδριάζει το ΔΣ του ΝΠΔΔ με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης

Μαρτίου 18, 2016
Σας καλούμε την 22η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11η να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση τευχών μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κτιρίων ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης»
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016
3. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την προμήθεια βαλβίδων σφυροβολίας για τις ανάγκες του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης»
4. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την προμήθεια σύρματος σφύρας για τις ανάγκες του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
5. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα του Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
6. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την προμήθεια λαστιχένιου δαπέδου για τις ανάγκες του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
7. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016, για την αντικατάσταση κλειδιών κλειδαριών πόμολων χερούλια πορτών κλπ, του Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
8. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια και αποκατάσταση σπασμένης τζαμαρίας του Ε Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης
9. Έγκριση δαπάνης του Ν.Π.Δ.Δ. και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την εργασία «αναβάθμιση- συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2016 του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
10. Επιτροπή υποστήριξης λειτουργίας της βιβλιοθήκης Λεβιδίου
11. Έγκριση συμμετοχής της φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μεσολογγίου-Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης διαμονής των συμμετεχόντων
12. Παραχώρηση χρήσης διαδρομών του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης σε ομάδες κατά την περίοδο 22-4/07-05-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia