Σεπτεμβρίου 04, 2020

ΔΕΥΑ Τρίπολης: Πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου - αποτελέσματα

Η ΔΕΥΑΤ προσλαμβάνει βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1112/02-06-2020 ανακοίνωσης της, επτά (7) άτομα για την κάλυψη των εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Α. Ειδικότητα : Π.Ε. Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κωδικός Θέσης : 100

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 55/09-08-2020 ΑΙ 230956

Β. Ειδικότητα : Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού Κωδικός Θέσης : 101

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 07/03-08-2020 Σ 844515

Γ. Ειδικότητα : Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Κωδικός Θέσης : 102

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 05/03-08-2020 AK 358897

Δ. Ειδικότητα : Δ.Ε. Τεχνιτών Υδραυλικών Κωδικός Θέσης : 103

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 54/06-08-2020 ΑN 841481

Ε. Ειδικότητα : Υ.Ε. Εργατών Κωδικός Θέσης :104

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ / ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 40/06-08-2020 / ΑΒ 396469

2 58/09-08-2020 / ΑΜ 326839

3 11/03-08-2020 / ΑΒ 151435 

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia