Ψηφίσμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και ζητά την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών προτάσεων, για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό καθώς και έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση για τα παραπάνω θέματα. Επίσης ζητά την άμεση παρέμβαση στην αγορά για την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και την ενίσχυση-προστασία των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής.

Στην Τρίπολη σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2278/21-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου,
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Παυλή Δημητρίου και κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 36 και ονομαστικά οι:


1. Κακλαμάνος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3. Παρασκευόπουλος Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
4. Βόσνος Δημήτριος
5. Τυροβολάς Δημήτριος
6. Καραλής Θεόδωρος
7. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
8. Παπαχρόνης Παναγιώτης
9. Τότσης Ηλίας
10. Παπαδημητρίου Σωτήριος
11. Δάλκου Αναστασία
12. Κώτσινας Ιωάννης
13. Βρέντας Σπυρίδων
14. Παπούλιας Νικόλαος
15. Δημόπουλος Σπύρος
16. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
17. Σταμάτης Χαράλαμπος
18. Σωτηρόπουλος Δημήτριος
19. Σταματόπουλος Δημήτριος
20. Αδαμόπουλος Γεώργιος
21. Καλδής Αναστάσιος
22. Σμυρνιώτης Ιωάννης
23. Ζαμπαθά Χριστίνα
24. Ταλούμης Κωνσταντίνος
25. Εικοσιδέκα Μαρία
26. Γκόφης Αθανάσιος
27. Μπισιούλης Ζαφείριος
28. Τζιούμης Κωνσταντίνος
29. Κούρος Ηλίας
30. Αλεξάκης Βασίλειος
31. Τσιαμούλος Νικόλαος
32. Γιαννούλη Αντωνία
33. Λάζαρης Ιωάννης
34. Νικολάου Δημήτριος
35. Κάμαρης Ηλίας
36. Τσούκας Αναστάσιος


Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1. Αληγεώργα Γαρυφαλλιά Κόνη, 2.Μπένος Γεώργιος, 3. Αυδής Ανδρέας, 4. Χατζόπουλος Στέφανος και 5. Νίκου Παρασκευάς αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα.

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μανθυρέας κ. Μαχαίρας Ηλίας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεστάνης κ. Καραλής Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας κ. Κολλίντζας Δημήτριος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Παλλαντίου κ. Τζιούμης Θεόδωρος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πελάγους κ. Μουλόπουλος Γεώργιος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μαγούλας κ. Μπάκος Χρήστος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μάναρη κ. Τσουμπρής Χρήστος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κερασιάς κ. Βελισσάρης Χρήστος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκοπής κ. Ζώης Κωνσταντίνος.

Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Καπόγιαννης Σωτήριος ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Ε. κ. Σωτηρόπουλος Τριαντάφυλλος, η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καλδή Παναγούλα και οι δημοτικοί υπάλληλοι κ. Μπόρα Ανδρομάχη και κ. Παναγόπουλος Ιωάννης.
Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χέριετ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης της με αριθμ. 4/2016 Απόφασης απεχώρησαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.:
Ταλούμης Κωνσταντίνος, Γκόφης Αθανάσιος και Τσούκας Αναστάσιος.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος είπε:
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τον Αγώνα των Αγροτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα ακόλουθα:
Τέθηκε προς συζήτηση η απόφαση της Ένωσης Προέδρων - Εκπροσώπων και Τοπικών Συμβούλων του Νομού Αρκαδίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει και συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών του Νομού μας καθώς επίσης και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που θίγονται από τα αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης που αφανίζουν αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς συνταξιούχους και καταργούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης υιοθετεί τα αιτήματα των αγροτών, όπως αυτά κατατέθηκαν και ζητά την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών προτάσεων:
α) για το ασφαλιστικό
β) για το φορολογικό
γ) ζητά έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση για τα παραπάνω θέματα.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση παρέμβαση στην αγορά για την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και την ενίσχυση-προστασία των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής μας.

Το παρόν ψήφισμα αποστέλλεται:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
3.Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Υπουργό Οικονομικών
6. Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
7. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Στερεάς
Ελλάδος και Ιονίων νήσων.
8. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
9. Τοπικούς Βουλευτές.

Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το ακόλουθο περιεχόμενο:
- Το Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει και συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών του Νομού μας καθώς επίσης και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που θίγονται από τα αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης που αφανίζουν αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς συνταξιούχους και καταργούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης υιοθετεί τα αιτήματα των αγροτών, όπως αυτά κατατέθηκαν και ζητά την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών προτάσεων:
α) για το ασφαλιστικό
β) για το φορολογικό
γ) ζητά έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση για τα παραπάνω θέματα.


- Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση παρέμβαση στην αγορά για την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και την ενίσχυση-προστασία των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής μας.
Το παρόν ψήφισμα αποστέλλεται:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
3.Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Υπουργό Οικονομικών
6. Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
7. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδος και Ιονίων νήσων.
8. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
9. Τοπικούς Βουλευτές.

Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 2/2016 απόφασή του.


Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 26 Ιανουαρίου 2016 %18:%Ιαν

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 29 Νοε

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΒΕΜΜΟΥ Μ.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πατρ. Γρηγορίου Ε 9 & Νεομάρτυρος

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710237773

 • 29 Νοε

  ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φαρρών 55

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721021736

 • 29 Νοε

  ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 71

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731026474

 • 29 Νοε

  ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Αιγίου 2 & Σιδηράς Μεραρχίας

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752028777

 • 29 Νοε

  ΜΑΡΙΝΟΥ Χ. - ΜΑΡΜΑΡΑ Π.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Πατρών 36

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741021820

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia