Φεβρουαρίου 06, 2020

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Δημιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της μελέτης «Δηµιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης», προεκτιμώµενης αμοιβής 73.925,25€ (µε ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Τρίπολης (Λαγοπάτη & Αταλάντης, 1ος όροφος), την 20η Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.µ και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης και στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς και ΤΕΥ∆, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 19:38

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia