Μαΐου 22, 2019

"Υποστήριξη Αγροτών & Κτηνοτρόφων"- Άξονας του προγράμματος του Κώστα Κατσαφάνα

Έναν από τους βασικούς άξονες "Υποστήριξη Αγροτών & Κτηνοτρόφων" που στηρίζεται το πρόγραμμά του, παρουσιάζει ο

"Υποστήριξη Αγροτών & Κτηνοτρόφων"

Στους στόχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικά αλλά και ιδιαίτερα των Δήμων που χαρακτηρίζονται «αγροτικοί» καθ’ ολοκληρίαν ή μερικώς,όπως ο δικός μας, αλλά και εκτιμώντας τη διεθνή οικονομική συγκυρία που όλο και περισσότερο επηρεάζει τους πολίτες, καλείται ο Δήμος μας, με τις όποιες δυνατότητες μας παρέχει η Κεντρική Διοίκηση, να δώσει το δικό του παρόν για την υποστήριξη όσων σήμερα ασχολούνται με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, στοχεύοντας σε εκείνα το προϊόντα που μπορεί να παράγει ο τόπος μας και να διασφαλίσει τη βελτίωση της παραγωγής μέσα από τη σωστή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα.

Οι ποικιλίες και οι καλλιεργητικές πρακτικές θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να δοθούν κίνητρα σε αυτές που συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης και την ορθολογική χρήση.

Επιδίωξη είναι ο περιορισμός του κόστους, η υδρολογική ισορροπία και η σημαντική μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, ένα πρόβλημα που έχει
επιπτώσεις στην υγεία των αγροτών και των καταναλωτών, αλλά και στην ποιότητα του εδάφους. Η Πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα ούτως
ώστε νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πιστεύω ότι ένα σοβαρό κίνητρο για τη συγκράτηση των πληθυσμών στην περιφέρεια είναι η συμπληρωματικότητα του αγροτικού εισοδήματος με εισοδήματα που προέρχονται οπό άλλες δραστηριότητες.

Το artiggianato δηλ. οι οικογενειακές μονάδες έπαιξαν σοβαρό ρόλο, σε χώρες όπου λειτούργησαν, για την οικονομική ανάκαμψή τους. Εδώ η Τ.Α. μπορεί να παίξει το ρόλο της καθοδήγησης, για να καταδείξει τι δυνατότητες υπάρχουν.

Ένα άλλο πρόβλημα που κάνει αισθητή την παρουσία του είναι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι από την ανομβρία, τη λειψυδρία ή την ερημοποίηση από φυσικές καταστροφές, αλλά και επιπτώσεις στην ποιότητα και ποσότητα των αγροτικών προϊόντων. Άρα υπάρχει ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες με ανθεκτικά προϊόντα.

Η Πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί και με την τιμολογιακή πολιτική. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από την τιμή αγοράς των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς με την τιμή πώλησης στους καταναλωτές. Πάντα η διαφορά αυτή ήταν μεγάλη, τα τελευταία χρόνια όμως το άνοιγμα της ψαλίδας παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Το Κράτος πρέπει να πάρει θέση, να βρει λύση είτε με την επιδότηση των αγροτών είτε με τη φορολόγηση της κατανάλωσης υπέρ των αγροτών είτε με άλλους τρόπους.

Όσοι νομίζουν ότι αυτά δεν γίνονται λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντιληφθούν ότι πολιτική είναι να βρίσκεις λύσεις στα προβλήματα και όχι απλώς να διαχειρίζεσαι (ενίοτε σκανδαλωδώς) την εξουσία.

Τέλος η αγροτική παραγωγή, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει να συνδεθεί και να υποστηριχθεί από έρευνες, έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μπορούν να διατεθούν στις σημερινές συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (πιστοποιήσεις, τυποποίηση, παρουσίαση κ.τ.λ.).

Κάνοντας μια ανασκόπηση γύρω από τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας τόσο οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι κυβερνήσεις αλλά και η Τ.Α. αναφέρονται σε προγράμματα εντοπίζοντας τα προβλήματα και δίνοντας απαντήσεις που λίγο πολύ περιστρέφονται γύρω από την τυποποίηση, πιστοποίηση, επώνυμα προϊόντα, συγκριτικά πλεονεκτήματα, δημοπρατήρια, μητρώο παραγωγών – εμπόρων κ.ά.

Είναι γεγονός ότι όλες αυτές οι τοποθετήσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι επίσης γεγονός ότι τα προϊόντα θα είναι άριστης ποιότητας.

Από την άλλη πλευρά η οικονομική θέση των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας είναι σε τραγική κατάσταση. Χρεωμένοι και χωρίς προοπτική, ενώ τα ποιοτικά προϊόντα δεν βρίσκουν τρόπους διάθεσης και αυτό δεν συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Έφθασε η ώρα που η Τ.Α. πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά με συγκρότηση ομάδας εργασίας από ειδικούς επιστήμονες αλλά και παραγωγούς, που θα αναλύσουν σε βάθος όλα τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο ώστε να παρεμβαίνουν με στόχο να βελτιώνονται:

 1. Τρόπος & τόπος παραγωγής

 2. Είδη καλλιέργειας – εναλλακτικές λύσεις

 3. Ποιοτικά προϊόντα

 4. Αγροτική οδοποιία για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στους τόπους παραγωγής

 5. Άρδευση (λιμνοδεξαμενές, εκμετάλλευση βρόχινου νερού, ελεγχόμενες γεωτρήσεις κ.τ.λ.)

 6. Υπηρεσίες υποστήριξης της γεωργίας

 7. Διάρθρωση της φυτικής παραγωγής:

  • Στην παραγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας

  • Στην καλύτερη αξιοποίηση κλασικών προϊόντων, όπως η πατάτα, ο πατατόσπορος, το ελαιόλαδο, τα κάστανα

  • Στην οργανική σύνδεση της φυτικής παραγωγής με την κτηνοτροφία

  • Στη βιολογική καλλιέργεια

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ανάλογα είναι και τα προβλήματα της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών κρέατος & γάλακτος, παρ όλες τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής μας, με δεδομένο ότι οι Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, τα θεωρούν πιο ασφαλή, ιδιαίτερα μετά τα διατροφικά σκάνδαλα (διοξίνες, νόσος τρελών αγελάδων).

Απαιτείται:

 1. Αυστηρός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων.

 2. Καταπολέμηση του φαινομένου της ελληνοποίησης και δυνατότητα αναγνώρισης των ελληνικών προϊόντων από τον καταναλωτή, με στόχο την αύξηση της ζήτησης των ελληνικών προϊόντων και τη βελτίωση της θέσης του παραγωγού.

 3. Νέες παραγωγές (π.χ. γαλοπούλα, χοιρινό).

Η στήριξη της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στη χώρα μας προϋποθέτει:

 • Σύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή και αύξηση της συμμετοχής της ζωικής παραγωγής στην ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής.

 • Άρση της ανισορροπίας της σχέσης 1:4 της ζωικής προς τη φυτική παραγωγή.

Άμεσοι στόχοι των κλάδων της κτηνοτροφίας:

 • Αυτάρκεια, ποσοτική αύξηση της παραγωγής βοείου κρέατος και αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος

 • Παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων (φέτα, βόειο κρέας, αρνί γάλακτος, πρόβειο κρέας, γιαούρτι)

 • Σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα και καλές συνθήκες διαβίωσης για τους παραγωγούς

 • Καταξίωση του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου

 • Βελτίωση του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων

 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση των κτηνοτρόφων μας

Σημαντική πρέπει να είναι η βοήθεια της Πολιτείας, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων, ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους για την αναβάθμιση της παραγωγής.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 19:49

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia