Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης | Τρίπολη, 14 Iανουαρίου 2019

Την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και σας καλεί να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα. Επίσης, την ίδια μέρα πραγματοποιείται και ειδική συνεδρίαση στις 19.00μ.μ. καθώς και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα προηγηθεί των συνεδριάσεων. 

 1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική μονάδα του Δήμου, σε επίπεδο τμήματος

 2. Επιβολή τέλους παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων και σχετικού χαρτοσήμου

 3. Παράταση προθεσμίας έργου: Οδοποιία Δήμου Τρίπολης»

 4. Παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Τσελεπάκου στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Τσελεπακιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν ως έδρα του Συλλόγου

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 17. Παραχώρηση χρήσης χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κολλινών στο Σύλλογο Φίλων Σκιρίτιδας προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν : α) ως έδρα του Συλλόγου και β) για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου

 18. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο διδακτήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν ως έδρα του Συλλόγου

 19. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Α ΦΑΣΗ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)»

 20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 21. Τέταρτη τροποποίηση της μελέτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας του Δήμου Τρίπολης έτους 2018-2019

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 24. Γνωμοδότηση περί αστικής περιοχής Δήμου Τρίπολης για τη διεξαγωγή αστικών δρομολογίων ΚΤΕΛ Αρκαδίας

 25. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.

 26. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

 27. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2018

 28. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2018

 29. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2018 για προμήθειες μικρότερης ή ίσης αξίας των 20.000,00€

 30. Σύσταση επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Τρίπολης

 31. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών ως μελών της επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας κάτω των 5.869,41€ ύστερα από κλήρωση                                                

Σημείωση: Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που αφορά στο 25ο θέμα έχει αποσταλεί ηλεκτρoνικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ               

Επίσης:                                   

Σας καλούμε την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 38347/25-07-2018 KYA Yπουργών Εσωτερικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το αρ. πρωτ. 13/4-1-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων: 

«Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019».

Κύριοι συνάδελφοι, επίσης σας γνωρίζουμε ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η πίτα  του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 13:42

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia