Oι πίνακες αποτελεσμάτων των ωφελουμένων του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Οκτωβρίου 22, 2015
Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι εκδόθηκαν oι πίνακες αποτελεσμάτων ωφελουμένων (πίνακας 1 - πίνακας 2) με εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις(η αίτηση ενστάσεων ΕΔΩ).  
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον φορέα ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.
Σχετικά με την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους που έχουν απορριφθεί, σας ενημερώνουμε τα εξής:
 • Η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
 • Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή των τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων σε κάθε Δήμο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία, που αναφέρονται κατωτέρω, για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και την υποβολή τυχόν ένστασης.
Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Παρασκευή 23/10/2015 μέχρι και την Πέμπτη 29/10/2015.
Το έντυπο για την υποβολή της ένστασης, που είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να το παραλάβουν από τα κατωτέρω σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφο αυτής. 
Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν τις ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.
Η Επιτροπή Ενστάσεων, για την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν, συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Δ23/οικ. 45100/3205, ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015), στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ − Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Ο Δήμος Τρίπολης, ως Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας, θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει στη Διαχειριστική Αρχή, όλες τις ενστάσεις που θα υποβληθούν σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Τα σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αρκαδίας είναι τα εξής:
 • Δήμος Τρίπολης: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρχείο Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης Τρίπολη, Αρμόδιοι υπάλληλοι -πιστοποιημένοι χρήστες: Δημήτριος Θεοδωρόπουλος τηλ. 2713 600419, Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα τηλ. 2713 600429, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Δήμος Μεγαλόπολης: ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Μεγαλόπολης, Παπαναστασίου 30 Μεγαλόπολη, Αρμόδιοι υπάλληλοι -πιστοποιημένοι χρήστες: Γιαννόπουλος Σωτήριος 2791360300, Λαμπρόπουλος Γεώργιος 2791360309, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Δημαρχείο Βόρειας Κυνουρίας, Άστρος Αρκαδίας, Αρμόδιοι υπάλληλοι -πιστοποιημένοι χρήστες: Μποβολανέα Βασιλική – Αλεξάνδρα 27553 60101, Πουλημένου Ανθούλα 27553 60122, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο, Αρμόδια υπάλληλος -πιστοποιημένος χρήστης: Φύττα Αικατερίνη 2757360226, Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Τυρού, Τυρός, Αρμόδια υπάλληλος -πιστοποιημένος χρήστης: Λάμπρου Παναγιώτα 2757360107, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Δήμος Γορτυνίας: Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Τροπαίων, Τρόπαια Αρκαδίας, Αρμόδιοι υπάλληλοι -πιστοποιημένοι χρήστες: Σταθά Μαρία 2797022700, Κατή Βασιλική 2797022700, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.
Για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αρκαδίας
Ο επικεφαλής εταίρος
Ο Δήμαρχος Τρίπολης
Δημήτριος Παυλής

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 19 Μάι

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 19 Μάι

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ψαρών 18

  08:00-14:00 &17:00-08:00 (Επ.) τηλ.:  2721086245

 • 19 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 19 Μάι

  ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Παπανδρέου Γεωργίου 45

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741076210

 • 19 Μάι

  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΣΠΑΡΤΗ | Αγίου Νίκωνος 47

  08:00-08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731023575

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia