Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Τρίπολης στις 20/10 με 59 θέματα προς έγκριση.

Σας καλούμε την 20η Oκτωβρίου 2015 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών ως μελών των επιτροπών παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας κάτω των 5.869,41 €.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από έσοδα τέλη διαφήμισης.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από έσοδα ΤΑΠ.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6012.0001 με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Δήμου».
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
6. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
8. Διαγραφή προσαυξήσεων.
9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ναυπλίου (είσοδος Πόλης)- Ολοκλήρωση νησίδας οδού Τάπιας».
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ηλεκτροδότηση Πλατείας Φιλικών».
12. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Τ.Κ Κανδήλας».
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σάγκα».
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζευγολατιού».
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αγωγοί απορροής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τεγέας».
16. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης – ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βαλτετσίου».
17. Τοποθέτηση προτομής Γεωργίου Πάνου στο Τ.Δ. Μαρμαριάς και ορισμός μέλους Επιτροπής.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αυλείου χώρου στο 7ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αυλείου χώρου στο 9ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης».
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κανδήλας – Δημιουργία υπαίθριου πολυχώρου».
21. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «Καφετέρια – Μπαρ» ιδιοκτησίας Μπατίτσα Ν. και Σία ΕΕ στη συμβολή των πεζοδρόμων Εθνικής Αντίστασης και Δεληγιάννη στην Τρίπολη».
22. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τοποθέτηση πινακίδων στον οικισμό Νεστάνης της Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης.
23. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας, σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Ορχομενός της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης πλησίον της Ε.Ο. Λεβιδίου – Κανδήλας –Νεμέας».
24. Γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 229 & 227 μεταξύ των οδών Σέκερη & Σκοπά του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Τρίπολης.
25. Ορισμός ημερομηνίας καταβολής εισφορών σε χρήμα για την Π.Ε. Φιλικών.
26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργικών δαπανών.
27. Ορισμός συμβολαιογράφου για την εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Αναστασίας και Χρήστου Μπεντεβή.
28. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αποδοχή της κληρονομιάς Χρήστου Θανόπουλου.
29. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αποδοχή δωρεάς Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεστάνης.
30. Δωρεάν παραχώρηση γραφείου κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Παρθενίου».
31. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Δεμιρίου.
32. Έγκριση αντικατάστασης οκτώ (8) καφάο – υπαίθριων κατανεμητών δικτύου με νέες καμπίνες τύπου Γ2 στα πλαίσια του έργου ΟΤΕ «Ολοκληρωμένη εργολαβία έργων τηλεπικοινωνιακού δικτύου στυγκροτήματος εγκαταστάσεων & υποδομών Νοτίου & Δυτικής Ελλάδας (ΝGA- LIKE A/Κ ΤΡΙΠΟΛΗΣ).
33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
34. Οικονομική ενίσχυση.
35. Οικονομική ενίσχυση.
36. Οικονομική ενίσχυση.
37. Οικονομική ενίσχυση.
38. Οικονομική ενίσχυση.
39. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων Δήμου Τρίπολης σε αθλητικούς συλλόγους.
40. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Λεβιδίου στον Σ.Σ.Α. «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ».
41. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου στον Προοδευτικό Αθλητικό Όμιλο Κανδήλας.
42. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Λεβιδίου στον «Αθλητικό και Γυμναστικό σύλλογο Ελαιοχωρίου Αρκαδίας Ο ΠΑΝ».
43. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και χρήσης επί έλαττον ποσοτήτων του έργου: «Συντήρηση και αντικατάσταση μανδρότοιχου Αγ. Αθανασίου Δ.Κ. Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης.
44. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑRCADIA 2021SCREENINGS» κατά το έτος 2015 στο Δήμο Τρίπολης.
45. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της μνήμης του προστάτη Αγ. Δημητρίου στις 26/10/2015 στην Τ.Κ. Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης.
46. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της γιορτής του κάστανου στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δ.Ε. Σκυρίτιδας Δήμου Τρίπολης στις 24/10/2015.
47. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Αγ. Βαρβάρας στην Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης στις 4/12/2015.
48. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Άρεως».
49. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 1/5/2015 έως 31/8/2015.
50. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής ελέγχου λαϊκών αγορών.
51. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2015.
52. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διαβάσεις πεζών στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Α΄ (πλ. Αγίου Βασιλείου).
53. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Τρίπολης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015.
54. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου : «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου».
55. Συζήτηση επί της αιτήσεως με αρ.πρωτ. 41847/11-09-2015.
56. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης.
57. Έγκριση μετακίνησης μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής για την υποβολή υποψηφιότητας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2021.
58. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε πρόταση που δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τη χωριστή συλλογή των Επιλεγμένων Ρευμάτων Αποβλήτων (ΕΡΑΠ) στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE.
59. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε πρόταση για το Μαίναλο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE.

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 29 Νοε

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΒΕΜΜΟΥ Μ.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πατρ. Γρηγορίου Ε 9 & Νεομάρτυρος

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710237773

 • 29 Νοε

  ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φαρρών 55

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721021736

 • 29 Νοε

  ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 71

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731026474

 • 29 Νοε

  ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Αιγίου 2 & Σιδηράς Μεραρχίας

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752028777

 • 29 Νοε

  ΜΑΡΙΝΟΥ Χ. - ΜΑΡΜΑΡΑ Π.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Πατρών 36

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741021820

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia