Δήμος Τρίπολης: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας

Αυγούστου 04, 2015
Στην Τρίπολη σήμερα 3 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 34297/31-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 6 εδάφιο 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία, οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη και ζωοπανήγυρη της Παλαιάς Επισκοπής- www.kalimera-arkadia.gr

 

 

Όλο το σχέδιο κανονισμού, διαβάστε ΕΔΩ!- www.kalimera-arkadia.gr

 
Τελευταία τροποποίηση στις 4 Αυγούστου 2015 %16:%Αυγ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia