ΤΡΙΠΟΛΗ: Θερινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά - Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις

Μαΐου 18, 2017
Tο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνει ότι, θα προβεί για τρίτη χρονιά στη λειτουργία Θερινών Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης για το έτος 2017.

Στόχος αυτής της δράσης του Δήμου και του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης είναι η ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων τους με δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες και με σκοπό την αξιοποίηση και το σωστό επιμερισμό του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.


Τα θερινά τμήματα θα λειτουργήσουν από 03-7-2017 έως 01-9-2017 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 7:00 – 16:00 στο 11ο Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης.


Η δράση αφορά λειτουργία (5) τμημάτων των 25 ατόμων με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως του ποσού των 70,00€ ανά μήνα συμμετοχής για κάθε παιδί και ως 100,00€ για την συμμετοχή στο πρόγραμμα (2) δύο παιδιών από την ίδια οικογένεια και προσαύξηση 20,00€ για κάθε επιπλέον παιδί από την ίδια οικογένεια.(Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβάλλεται το συνολικό ποσό της συμμετοχής).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


• Βεβαίωση εργασίας της μητέρας,
• Πρωτότυπο ή αντίγραφο αποδεικτικού μηνιαίων αποδοχών ή πρόσφατων ενσήμων της μητέρας, καθώς και
• Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του μαθητή – τριας (η πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και το έτος γέννησης του μαθητή – τριας, και η σελίδα με τα εμβόλια).


Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι μητέρες με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι μονογονεϊκές οικογένειες, δεν υποβάλλουν βεβαίωση εργασίας, παρά μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης ( Διεύθυνση : Αποστολοπούλου και Παπαρρηγοπούλου τηλ. 2710-233351 ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17-5-2017 έως 26-5-2017 στο δεύτερο όροφο στην ανωτέρω Δ/νση.


Για πληροφορίες μπορεί επίσης να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα του ΝΠΔΔ Δ. Τρίπολης 2710 233351 και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 2713600-480.


Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο σε περίπτωση που θα συμπληρωθεί επαρκής αριθμός συμμετοχών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia