Ξεκίνησαν οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων του ΝΠΔΔ Δ. Τρίπολης

Μαΐου 17, 2017
Γνωστοποιείται ότι  οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στις δομές του  θα γίνονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δ. Τρίπολης στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Παραρρηγοπούλου από την 23-5-2017 έως την  16-06-2017.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1.Αίτηση

2.Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

3.Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.(Ν΄ αναφέρεται ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια (Mantoux τον τελευταίο χρόνο) και τυχόν αλλεργίες.

4.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

5.Βεβαίωση εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

6.Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς)

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται: Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του (μόνο για τα νήπια που εγγράφονται πρώτη φορά).

Για την εγγραφή των αλλοδαπών νηπίων εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1.Αίτηση

2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. (Ν΄ αναφέρεται ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια (Mantoux τον τελευταίο χρόνο) και τυχόν αλλεργίες.

3.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

        Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα γραφεία του ΝΠΔΔ που βρίσκονται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στα τηλέφωνα 2710-237289 και  2710-233351.

                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

                                                                                                                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ       

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia