Λειτουργία θερινών τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Δήμο Τρίπολης

Μαΐου 29, 2015
Ο Δήμος Τρίπολης, για το έτος 2015 θα πραγματοποιήσει την λειτουργία θερινών τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δήμο Τρίπολης για τη λειτουργία του ανωτέρω προγράμματος, έχει στόχο την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων μητέρων, κατά προτεραιότητα των πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών και δευτερευόντως μητέρων που εργάζονται στις υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης ή άλλων δημοσίων φορέων και παράλληλα να προσφέρει εργασία σε άνεργους ή υποαπασχολούμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τη χαρά στα παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τους.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1 Ιουλίου 2015 και θα διαρκέσει έως την 31 Αυγούστου 2015 και προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων των 35 ατόμων. Θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Σαββάτου - Κυριακής και αργιών, από τις 07:00 έως τις 16:00, σε σχολικό κτήριο του Δήμου Τρίπολης.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ενδεικτικά θα περιλαμβάνει δύο (2) ώρες εικαστικά, δύο (2) ώρες γυμναστική-χορός-παιχνίδι, δύο (2) ώρες λογοτεχνία εκπαιδευτικές δράσεις, δύο (2) ώρες θεατρικό παιχνίδι, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτίσουν οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος και για τους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψής. Τα μαθήματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο με διαλλείματα ενός τετάρτου κάθε μία ώρα και θα είναι προσανατολισμένα στην τοπική ιστορία και στα τοπικά έθιμα.
Επίσης μέσα στο ωράριο θα περιλαμβάνεται η διαδικασία άφιξης των μαθητών σε «χώρο υποδοχής» από τις 7πμ έως τις 8πμ (1 ώρα), θα ακολουθεί η διανομή τους στα 4 τμήματα για την υλοποίηση του ημερησίου προγράμματος και η διαδικασία αποχώρησης μετά τις 2μμ έως 4μμ από το «χώρο αποχώρησης», την ώρα που επιθυμούν οι γονείς.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των ωφελουμένων στο πρόγραμμα: έως το ποσό των 70,00€ ανά μήνα συμμετοχής για κάθε παιδί, έως 100,00€ για την συμμετοχή στο πρόγραμμα δύο (2) παιδιών από την ίδια οικογένεια και προσαύξηση 20,00€ για κάθε επιπλέον παιδί από την ίδια οικογένεια. Η συμμετοχή θα προκαταβάλλεται στην έναρξη κάθε μήνα.
Η εγγραφή των ωφελουμένων θα γίνεται έπειτα από αίτηση συμμετοχής τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα υλοποιήσει ο Δήμος στην ιστοσελίδα του και στον τοπικό τύπο έως το τέλος του Ιούνιου. Την αίτηση θα υποβάλλουν στο πρόγραμμα οι γονείς των παιδιών, μαζί με βεβαίωση εργασίας της μητέρας, πρωτότυπο ή αντίγραφο αποδεικτικό μηνιαίων αποδοχών ή πρόσφατων ενσήμων της μητέρας, καθώς και φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας. Οι πολύτεκνες, οι μητέρες με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι μονογονεϊκές οικογένειες, δεν υποβάλλουν βεβαίωση εργασίας, παρά μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η διαγραφή από το πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή ο γονιός επιθυμεί με προηγούμενη αίτησή του, χωρίς όμως την επιστροφή του ποσού της συμμετοχής για τον τρέχοντα μήνα.

Σε περίπτωση που η τελική ζήτηση είναι χαμηλότερη, θα λειτουργήσουν λιγότερα τμήματα από τα προβλεπόμενα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις και η πραγματική ζήτηση δεν είναι τουλάχιστον έως του αριθμού των 35 συμμετεχόντων το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.
Την ευθύνη λειτουργίας των θερινών αυτών τμημάτων θα έχει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για το είδος των δομών αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στο Δήμο Τρίπολης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2-6-2015 έως 11-6-2015 στο δεύτερο όροφο στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia