Ψήφισμα Συμπαράστασης Του Δ.Σ Τρίπολης Στο Δήμαρχο Πατρέων

Φεβρουαρίου 10, 2017
Του Δ.Σ Τρίπολης εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Στην Τρίπολη στης 7 η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4679/3- 2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ψήφισμα Συμπαράστασης Του Δ.Σ Τρίπολης Στο Δήμαρχο Πατρέων

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia