Νοεμβρίου 25, 2020

Τη σύμβαση εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου Βαλτετσίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Μαΐου 08, 2015

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

Η κατασκευή του έργου αξιοποιεί τις υφιστάμενες γεωτρήσεις δυναμικότητας 40 και 20 κ.μ./ω και καλύπτει συνολική καθαρή αρδευόμενη έκταση 522 στρεμμάτων, με πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση του δικτύου και κάλυψη συνολικής καθαρής αρδευόμενης έκτασης 855 στρεμμάτων. Η αρδευόμενη περιοχή εκτείνεται νότια και νοτιοδυτικά του οικισμού Αθήναιου.

Μέσω καταθλιπτικών αγωγών θα τροφοδοτείται η νέα προτεινόμενη δεξαμενή άρδευσης η οποία θα τοποθετηθεί σε υψόμετρο +742,0μ και θα είναι όγκου 400,0 κ.μ. Από τη δεξαμενή αυτή το νερό μεταφέρεται μέσω του υπόγειου σωληνωτού δικτύου και διανέμεται στις αγροτικές μονάδες.

Στις υφιστάμενες γεωτρήσεις θα κατασκευασθούν νέος μεγαλύτερος του υφιστάμενου οικίσκος στην μία και αντλιοστάσιο με οικίσκο στην άλλη. Η περίμετρος του έργου χωρίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) αγροτικές μονάδες (Α.Μ.) στις οποίες τοποθετείται από μια υδροληψία άρδευσης.

Μελλοντικά στην πλήρη ανάπτυξη των έργων και εάν ενταχθούν στο σύστημα και νέες πηγές υδροδότησης το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί και να εξυπηρετήσει επιπλέον έντεκα (11) αγροτικές μονάδες (Α.Μ.)

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia