Νοεμβρίου 25, 2020

Θεώρηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών για το Δήμο Τρίπολης

Μαΐου 05, 2015

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους κατόχους Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προς θεωρήσεις τους.

Προκειμένου να θεωρήσετε την Άδεια Παραγωγού Λαϊκών Αγορών που κατέχετε (προσθέσετε νέα προϊόντα), θα πρέπει να προσκομίσετε πρώτα τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου:
1. Βιβλιάριο του Ο.Γ.Α. θεωρημένο για το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα όταν η θεώρηση γίνεται ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους.
3. Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές αν τα κτήματα είναι ιδιόκτητα ή αντίγραφα μισθωτηρίων από το σύστημα TAXIS εάν τα κτήματα είναι μισθωμένα.
4. Έντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους (εάν υπάρχει).
5. Απόδειξη ταμειακής μηχανής ή βεβαίωση απαλλαγής από την Δ.Ο.Υ.
6. Πιστοποιητικό υγείας εάν έχει λήξει η πενταετής ισχύς του.
7. Τον αριθμό καταχώρησης του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.), από Δ/νση Γεωργίας.
8. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΕΠΥΕΛ, Κερασίτσα), μετά από έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών θα αιτηθείτε την έκδοση Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους.
2. Αντίγραφα μισθωτηρίων από το σύστημα TAXIS για τα μισθωμένα κτήματα.
3. Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές για τα ιδιόκτητα κτήματα.
4. Βεβαίωση από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών του Δραστηριοτήτων του Δήμου, ότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia