Σύγκληση συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας Αρκαδίας καλεί ο Λαμπρόπουλος

Η Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  1. Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
    πυρκαγιών
  2. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων , σε εθνικούς δρυμούς,
    περιαστικά δάση και περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται
    επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών.


Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3- 2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, οι υπηρεσίες/φορείς θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη με έναν (1) μόνο εκπρόσωπο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia