Ο Εσπερινός της Αγάπης στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη (pics)

Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα 16η Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦἘσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου ΒασιλείουΤριπόλεως, περιστοιχισμένος ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως μας καὶ μὲ τὴν παρουσίαΠιστῶν,  μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἀντάλλαξε ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ προσέφερε εἰς ἔνα ἕκαστονπασχαλινὸ αὐγὸ ὡς εὐλογία καὶ σύμβολο τῆς Ἀναστάσεως.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τελεῖται ὁ «Ἐσπερινὸς τῆς Ἀγάπης», ὅπου στην Ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Ἐσπερινοῦ διαβάζεται σὲ πολλές γλῶσσες τὸ ἱερὸΕὐαγγέλιο καὶ ἔτσι διατρανώνεται παγκοσμίως τὸ κοσμοσωτήριο μήνυμα τῆς ἀναστασίμηςχαρᾶς καὶ ἐλπίδας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης   πίστης.
  Εἶναι ὁ ἀκλόνητος βράχος, ἐπάνω στόν ὁποῖο εἶναι κτισμένη ἡ «Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».

 Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
τῇ      μιᾷ   σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων 
ὅπουἦσαν  οἱ     μαθηταὶ   συνηγμένοι       διὰ   τὸν φόβον τῶν         Ἰουδαίων,  ἦλθεν       ὁ      Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη  ὑμῖν  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἔδειξεν αὐτοῖς      τὰς   χεῖρας καὶ        τὴν   πλευρὰν   αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν  οὖν  αὐτοῖς     ὁ      Ἰησοῦς  πάλιν·       Εἰρήνη     ὑμῖν. καθὼς  ἀπέσταλκέμε        ὁ      πατήρ,     κἀγὼ        πέμπω   ὑμᾶς.  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἐνεφύσησε καὶ λέγει    αὐτοῖς·    Λάβετε     Πνεῦμα    ἅγιον·  ἄν  τινων  ἀφῆτε  τὰς  ἁμαρτίας,       ἀφίενται  αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, 
οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 
 ἔλεγον      οὖν   αὐτῷ        οἱ     ἄλλοι       μαθηταί·  Ἑωράκαμεν      τὸν   Κύριον.    ὁ   δὲ     εἶπεν        αὐτοῖς·  Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ       τὸν   τύπον       τῶν   ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν        τύπον       τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

                                                                             +π.Ι.Σ.​

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia