Ιανουαρίου 23, 2021

Ιερή Αγρυπνία του Ακάθιστου Ύμνου στον Ι.Ν. Νεομάρτυρα Δημητρίου στο Μερκοβουνί

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων, ὅτι τήν Παρασκευήν, 31ην Μαρτίου 2017, καί ἀπό ὥρας 20:30, θά τελεσθῇ εἰς τον Ιερόν Ναόν Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ψαλοῦν οἱ τέσσαρες στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθήσῃ Θεία Λειτουργία.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia