Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άστρους

Αυγούστου 04, 2022
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άστρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου στις 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού Επιτροπή, μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από 08/08/2022 έως 07/09/2022.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας και στο τηλ:2755360122, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου.

Η μίσθωση ισχύει για εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia