ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος ΤρίποληςΔήμος Τρίπολης: Αναζήτηση προσωρινού χώρου Φιλοξενίας προσφύγων

Δήμος Τρίπολης: Αναζήτηση προσωρινού χώρου Φιλοξενίας προσφύγων

Ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με την 353/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, σχετικά με τη διαχείριση και προσωρινή φιλοξενία προσφύγων στη περιοχή μας

και θέλοντας να βοηθήσει την προσπάθεια της κυβέρνησης στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης σε επίπεδο στέγασής τους, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, φορείς και νομικά πρόσωπα, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την εύρεση του καταλληλότερου χώρου που θα παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο (πχ ενοικίαση κτλ) για διάστημα 4 έως 6 μηνών.

Ζητούνται κτιριακές εγκαταστάσεις:

Συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας πλέον των 800 τμ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης για την προσωρινή φιλοξενία 150 έως 500 ατόμων. Τα προς αξιολόγηση κτίρια, θα πρέπει να εντάσσονται σε γήπεδο έκτασης 8 στρεμμάτων και πλέον.

Επιπλέον για να τεθεί προς αξιολόγηση οποιαδήποτε πρόταση (γηπέδου, κτιρίου κτλ) θα πρέπει:

  1. Να προσκομιστούν τίτλοι ιδιοκτησίας
  2. Να προσκομιστούν αποδεικτικά νομιμότητας των κτιρίων
  3. Να έχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις που απαραιτήτως θα τηρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις σε φάκελο, από σήμερα 1/6/2016 έως και την Παρασκευή 3/6/2016 από τις 07.30 έως και τις 20.00 στο Γραφείο Δημάρχου (Λαγοπάτη & Αταλάντης, 1ος Όροφος).

Διευκρινίζουμε ότι: Η αξιολόγηση και τελική επιλογή του χώρου για την προσωρινή φιλοξενία προσφύγων, θα γίνει αποκλειστικά από επιτροπές των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο