Οι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Αυγούστου 18, 2022
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά με τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες, όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,έχει αναρτηθεί ο 3ος Προσωρινός Πίνακας, με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης και κρίνονται δικαιούχοι απόδοσης του αναλογούντος ποσού, μέσω διαδικασίας συμψηφισμού με τις χρεώσεις στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, οι Τοπικές Κοινότητες που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, είναι οι Κοινότητες, Κουνουπιάς και Μαρίου. Στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, παρουσιάζεται ο πλήρης πίνακας των κοινοτήτων των εν λόγω περιπτώσεων.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών οικιακών παροχών, οι αριθμοί, των οποίων, δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μπορούν να υποβάλουν στο Δήμο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση ειδικής βεβαίωσης δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 2, της Υπουργικής Απόφασης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποδοχής των σχετικών βεβαιώσεων από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia