Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Λεωνίδιο

Ιουνίου 17, 2022
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Τα προσόντα που απαιτούνται καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης εργασίας,μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2022 Δ.ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2022

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia