Μαρτίου 13, 2020

Αναστέλλονται οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική παρουσία στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Συμβάλουμε στην πρόληψη, βοηθάμε το έργο των αρμοδίων αρχών.... 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναστέλλεται με απόφαση Δημάρχου για 14 μέρες η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
Επίσης βάση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και των σχετικών οδηγιών της κυβέρνησης, αναστέλλεται  προσωρινά η λειτουργία των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων, και των επισκέψιμων χώρων του δήμου μας 

              Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
• Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωρονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020) 
• Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010),σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κωρονοϊού αναστέλλονται από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 όλες οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και τα ΝΠΔΔ για διάστημα 14 ημερών.
Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα. 
Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες.
Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοσης νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς της παρούσης θα παρατηθεί εκ νέου.
Τηλ. εξυπηρέτησης πολιτών:
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2757360224
Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 2757360215 - 216
Γραφείο Δ.Ε. Τυρού 2757360106 - 107
ΚΕΠ Λεωνιδίου 2757022235 - 236
ΚΕΠ Λεωνιδίου 2757360126

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia