Ιανουαρίου 18, 2021

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε

Ιουλίου 13, 2019

Ανακοίνωση προς Οικιακούς Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιάς και Μαρίου.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων Α3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’129/2006), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/20168), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1599/29.5.2019 (ΦΕΚ Β’ 2172/2019, ΑΔΑ: 6ΥΑΠ4653Π8-72Ι Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει».

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019 15:16

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia