Δείτε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας Πέμπτη 27/01/2022

Ιανουαρίου 27, 2022
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συγκρότηση επιτροπών αρ. 221 παρ. 11β και 11δ Ν. 4412/2016, για την διαδικασία σύναψης και υλοποίησης συμβάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2022.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022 (Ν.4412/2016).
 3. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 (Ν. 4412/2016).
 4. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2022.
 7. Υποβολή αιτήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για μεταβίβαση του χώρου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, στη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας, στο Δήμο Γορτυνίας.
 8. Έγκριση εκσκαφών Ο.Τ.Ε. σε διαδρομές τηλεφωνικών δικτύων σε δημοτικούς χώρους, για το 2022, για την ικανοποίηση έκτακτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
 9. Αίτημα κ. Κωνσταντίνου Πανουσόπουλου, Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου Ηραίας για έγκριση εργασιών.
 10. Αίτημα Πολιτιστικού Κέντρου Βιδιακίου Αρκαδίας – «Το Σχολείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».
 11. Αίτημα κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, δημότη Τοπικής Κοινότητας Βαλτεσινίκου, για επέκταση δικτύου υδροδότησης.
 12. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia