Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας,αύριο Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου με 11 θέματα

Δεκεμβρίου 29, 2021
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και θα μεταδωθεί ζωντανά απο το pna.gr και την σελίδα του Δήμου Γορτυνίας στο facebook, την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 καιώρα 17:00, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ. πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη αποφάσεων σε 11 θέματα ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποδοχή ποσού 3.600,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
2. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)
και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση
και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi, hotspots) σε διάφορες περιοχές
με διασπορά στο Δήμο Γορτυνίας.
3. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Πυρραίων «ο Άγιος Γεώργιος».
4. Αίτημα μαθητών της Γ’ τάξεως Γενικού Λυκείου Τροπαίων.
5. Υλοτομήσεις Δέντρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
6. Έγκριση ογδοηκοστής δεύτερης (82 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
για την κάλυψη της δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές και Αποδοχές προσωπικού».
7. Έγκριση ογδοηκοστής τρίτης (83 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για
την κάλυψη της δαπάνης: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
8. Έγκριση ογδοηκοστής τέταρτης (84 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
για την κάλυψη της δαπάνης: «Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στην Τ.Κ.Τροπαίων».

9. Έγκριση ογδοηκοστής πέμπτης (85 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
για την κάλυψη της δαπάνης: «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες».
10. Έγκριση παραγραφών υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 του
Δήμου Γορτυνίας.
11.Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2022.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 29 Δεκεμβρίου 2021 %16:%Δεκ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia