Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΑΡΚΑΔΊΑΣ: ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΑΝΈΡΓΩΝ. ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΈΩΣ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2023

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » του Ε.Π. Πελοπόννησος ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερομένους ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Όλες οι λεπτομέρειες και οι αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει ότι, σε όσους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη τριετία και έληξε η ισχύς της αδείας που τους χορηγήθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 31/12/2022, σύμφωνα με το Ν. 1569/1985,το Ν. 4583/2018 και το Π.Δ. 190/2006 πρέπει να προχωρήσουν σε ανανέωσή της μέχρι τις 31/03/2023. 

Επιπλέον όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης. 

Τα πιστοποιητικά αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο του επιμελητηρίου.

Επισημαίνεται ότι, όσοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της αδείας τους και στην προσκόμιση των σεμιναρίων  μέχρι  31/03/2023 θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις στα γραφεία (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη)  και τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (2710 227141-2, εσωτ:209) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr μπορείτε να δείτε δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανανέωση άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

MYAADE: ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Ακόμα μία υπηρεσία προστίθεται στη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, “Τα Αιτήματά μου”, στο myAADE (myaade.gov.gr), η οποία διευρύνεται συνεχώς. Πλέον, εντάσσεται σε αυτή ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ. Μέσα από “Τα Αιτήματά μου”, ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του: Αφού ταυτοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Υποβάλει ψηφιακά το αίτημά του προς το “Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων” της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας από την κατηγορία “Λοιπές Υπηρεσίες”. Ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτει ψηφιακά. Παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματός του από την προσωπική του θυρίδα, όπου λαμβάνει και την απάντηση της Υπηρεσίας.

“ΣΠΊΤΙ ΜΟΥ”: ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΔΆΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΣΠΊΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ “ΚΆΛΥΨΗ”
Στο στάδιο της υλοποίησης πέρασαν ήδη τα πρώτα δύο προγράμματα στεγαστικής πολιτικής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από την ψήφιση του νόμου 5006/2022 “Σπίτι μου- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία”, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 239 Α΄/22.12.2022). Συγκεκριμένα, προχωρούν αμέσως η χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών και τη διάθεσή τους σε ωφελούμενους νέους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα προγράμματα αυτά σηματοδοτούν την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, με έμφαση στους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις ευάλωτες ομάδες πολιτών.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY
Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, εντάσσονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων ο πρωτεύων ή δευτερεύων Κωδικός Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ανήκει στον τετραψήφιο ΚΑΔ 6622, με υποχρέωση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.  Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 16/2/2023, εντάσσονται στο καθεστώς της Ψηφιακής Κάρτας και με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας, με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα τετραψήφιο ΚΑΔ 8010 και 8020. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με τετραψήφιο ΚΑΔ 8030 δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας.

“MARKET PASS”: ΣΕ ΦΕΚ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 1170/2023 σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022  (Market pass), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου και οι δικαιούχοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxis. Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του και έως 1.000 ευρώ αγορές. Τα ανωτέρα ποσά θα πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων.
Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

ΑΑΔΕ: ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΒΕΒΑΙΏΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΆΤΩΝ
Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων – αμοιβών – μερισμάτων ή τόκων ή δικαιωμάτων. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, που αφορά επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ενόψει έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων του 2022, το επόμενο διάστημα, μπορεί να υποβληθεί κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και κατάσταση βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (26/6/2024)

Την Τετάρτη (26/6/2024) στις 12.00, θα διεξαχθεί συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Διαβάστε την πρόσκληση της συνεδρίασης, ΕΔΩ.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (26/6/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε

«Αετοί Γορτυνίας»: Επιτυχημένη εκδήλωση για την δωρεά μυελού των οστών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Αετοί Γορτυνίας» η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προαγωγή της δωρεάς μυελού των οστών, στο πλαίσιο του 10ου Τουρνουά Πολεμικών Τεχνών, το Σάββατο 22 Ιουνίου, στο Θέατρο Δημητσάνας «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». Η σημαντική πρωτοβουλία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), μεταξύ άλλων, για τη Μεσσηνία. Οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο