Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Καλαβρύτων

Ιανουαρίου 21, 2022
Την πρόθεση του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή συμβουλών και προτάσεων προς το Δήμαρχο για θέματα οικονομικής φύσεως .

logofootermedia